جزامدنیهمه

سقط جنین چه مجازاتی دارد؟

سوالی که ممکن است ایجاد شود این است که سقط جنین در ایران چه مجازاتی در بر دارد؟ ممکن است گفته شود جنینی در شکم مادر از نقص عضو یا هرنوع دیگری ناتوانایی های جسمی برخوردار باشد و به دنیا آمدن این کودک موجب سختی در آینده هم برای کودک و هم والدینش باشد. چرا نباید از این مسئله جلوگیری کرد؟ در ادامه خواهیم پرداخت که سقط جنین در چه صورتی مجاز است.

تولد جنین و شخصیت حقوقی آن

به طور کلی شخصیت حقوقی هر انسانی با بدو تولدش آغاز می شود و قانونگذار از وی حمایت می کند اگرچه خود جنین قبل از تولد از پاره ای از حمایت های قانواگذار برخوردار است. حود این موضوع که جنین از لحاظ زیست شناسی موجودی مستقل است مسئله ای قبول شده است ولی از نظر حقوقی جنین تا زمانی که زنده به دنیا نیامده باشد شخص مستقلی محسوب نمی شود و اصولا نمی تواند از حق و تکلیف قانونی برخوردار باشد.

البته که لازم به ذکر که در مواردی که مصلحت اقتضا کند جنین نیز می تواند قبل از تولد داری حق بشود مشروط بر اینکه زنده متولد بشود.

قانون مدنی ایران در این خصوص مقرر میدارد که:

ماده ۹۵۷ قانون مدنی

حمل از حقوق مدنی متمتع می گردد، مشروط بر اینکه زنده متولد شود.

حق حیات جنین

پس می توان گفت که جنین نیز دارای نوعی شخصیت حقوقی است ولی این شخصیت متزلزل است و فقط با زنده متولد شدن این موضوع کامل می شود هرچند که مدت کوتاهی پس از آن فوت کند.بنابرین در پاره ای از موارد می توان برای جنین وصیت کرد و همچنین وی می تواند ارث ببرد.

بنابراین یکی از حقوق اساسی هر انسانی حق حیات است و این حق فطری و طبیعی برای جنین نیز پیش بینی شده است و زنده ماندن تا هنگام تولد حق آن جنین است. به همین دلیل اسلام نیز سقط جنین را مجاز ندانسته وحتی برای مرتکبین عمل سقط هر چند پدر و مادر او باشند مجازات قصاص و دیه در نظر گرفته است.

سقط جنین

مجازت سقط جنین

قانونگذار ایران با پیروی از عقیده مشهور فقها که گفته شد به موجب مواد ۶۲۲ تا ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی، برای سقط جنین کیفر معین کرده.

ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) در خصوص سقط جنین به اعتبار وسیله آن سخن گفته:

ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی

هرکس عالما و عامدا  بواسطه ضرب یا اذیت وآزار زن حامله ، موجب سقط جنین وی شود ، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص به حبس ازیکسال تا سه سال محکوم خواهد شد.

منظور از ضرب و آزار زن هر نوع عملی که موجب سقط بشود، می شود. در ادامه قانونگذار مصادیق دیگری را نیز عنوان کرده است:

ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی

هرکس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یکسال حبس محکوم می شود و اگر عالما” و عامدا” زن حامله ای را دلالت به استعمال 
 ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ جان مادر می باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.

در این ماده قانونگذار افراد مرتکب را غیر متخصص پنداشته و بر این مبنا برای آنان مجازات در نظر گرفته است.

در ماده ۶۲۴ قانونگذار مجازات سقط جنین را به اعتبار شخص مرتکب متخصص در نظر گرفته است:

ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی

اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یاجراحی یا داروفروشی اقدام می کنند وسایل سقط جنین فراهم سازند و یامباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.

علت اینکه مجازات شدیدتری برای افرادی از قبیل پزشک در این ماده در نظر گرفته شده این است که آنها سوگند خورده اند تا حافظ نسل باشند و نه اینکه قاتل آنها.مراجعه مردم به ناشی از اعتمادی است که به آنان دارند و بعلاوه اطلاعات و معلومات طبی آنها نیز انجام این جنایت را تسهیل می کند.

سقط جنین مجاز

قانون گذار ایران در تمامی موارد به فکر مجازات مرتکبین سقط جنین نیست و در برخی موارد آنرا مجاز دانسته. قانونگذار در سال ۱۳۸۴ قانونی تصویب کرد تحت عنوان «قانون سقط درمانی» که در تاریخ  ۱۳۸۴/۳/۲۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و شورای نگهبان نیز آنرا تایید کرد.

ماده واحده قانون سقط درمانی

سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی
بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا
بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضایت
زن مجاز میباشد و مجازات و مسؤولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود.
متخلفین از اجرای مفاد این قانون به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم
خواهند شد.

سقط جنین در موارد خاص در دوران اولیه زندگی جنین در بسیاری از کشورهای پیشرفته از قبیل دانمارک و اتریش و انگلستان پذیرفته شده است. در ایران هم تحت شرایط خاص که گفته شد این امر مجاز دانسته شده است.

 

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن